Актуализирани препоръки при биологична терапия и COVID

Актуализирани препоръки при биологична терапия и COVID

Актуализирани препоръки за поведение при пациенти на системна и биологична терапия за псориазис в условия на повишена епидемична опасност

 • Скъпи приятели и пациенти,

  Предлагаме на Вашето внимание част от актуализираните препоръки на работната група за COVID-19 към National Psoriasis Foundation за лечение на псориазис по време на пандемията, която включва и последните препоръки по отношение на ваксинацията с достъпните към момента ваксини.

  • От данните достъпни до момента може да се твърди, че при пациентите с псориазис няма повишен риск от инфекция със SARS-CoV-2 (вирусът причиняващ COVID-19) в сравнение с останалат част от населението.
  • Рискът от по-тежко протичане на COVID-19 инфекция при ациентите с псориазис се дължи на наличието на отежняващи фактори като напреднала възраст, както и някои придружаващи заболявания като хронични сърдечни заболявания, белодробни и бъбречни заболявания и метаболитни заболявания като затлъстяване и диабет, които са по-чести при пациентите с псориазис.
  • Досега не е известно системната терапия при пациентите с псориазис и псориатичен артрит да има негативен ефект върху протичането на COVID-19 инфекцията.
  • Препоръките за момента са пациентите на системна и биологична терапия, които не са инфектирани с вируса (SARS-CoV-2), да продължат лечението си.
  • Препоръчва се да бъдат избягвани системни кортикостероиди (хапчета и инжекции) за пациентите с псориатичен артрит или тяхната доза да бъде намалена до възможния минимум.
  • Пациентите с новодиагностициран псориазис, които не провеждат лечение в момента, трябва да са наясно, че нелекуваният псориазис може да има сериозен отпечатък върху физическото и емоционално здраве, а в случай на псориатичен артрит, може да доведе до инвалидизация. Препоръчва се обсъждане на лечебен план съвместно с дерматолог.
  • Препоръчва се приемането на противогрипна ваксина (инактивирана, убита ваксина). Въпреки, че тази ваксина не осигурява защита от SARS-CoV-2, тя все пак защитава от сезонния грип, който може да усложни евентуално заболяване от COVID-19. Препоръчва се при пациентите на системна терапия, да се проведе консултация с лекуващия дерматолог, за да бъде избран най-добрият момент за това във връзка с индивидуалния лечебен план.
  • Препоръчва се, пациентите с псориазис, при които няма контраиндикации за ваксинация, да бъдат ваксинирани с иРНК-базирана COVID-19 ваксина (Moderna, Pfizer-Biontech). Провеждането на системна или биологична терапия за псориазис не е контраиндикация за този тип ваксини.
  • Препоръчва се пациенти приели иРНК-базирана COVID-19 ваксина да продължат своето системното или биологичното лечение без то да бъде прекъснато.
  • Пациенти с псориазис инфектирани с SARS-CoV-2 трябва да следят симптомите си и да обсъдят евентуалното лечение с личен лекар и наблюдаващият ги дерматолог.
  • Приложението на системни кортикостроиди при пациенти с псориазис е нежелателно освен в случай на нужда в терапията на COVID-19 и неговите усложнения.
  • Приложението на Hydroxychloroquine или chloroquine при пациенти с псориазис е нежелателно и може да доведе до влошаване на псориазиса без да са налице категорични данни за лечебния му ефект при COVID-19.
  • Приложението на ivermectin за лечение или превенция на COVID-19 не се препоръчва.
  • Прекъсната системна или биологична терапия на псориазис по повод заболяване от COVID-19 е препоръчително да бъде продължена след излекуване.
  • Пациентите с псориазис трябва да са нясно, че е възможно да се наблюдава влошаване или рецидив на заболяването след прекарана COVID-19 инфекция.
  • Пациентите с псориазис трябва да следват всички противоепидемични мерки, както и да спазват изискванията за самоизолация и карантина в случай на заболяване от COVID-19.

  Gelfand JM, Armstrong AW, Bell S, et al. National Psoriasis Foundation COVID-19 Task Force Guidance for Management of Psoriatic Disease During the Pandemic: Version 2 – Advances in Psoriatic Disease Management, COVID-19 Vaccines, and COVID-19 Treatments. J Am Acad Dermatol. 2021 Jan 7:S0190-9622(21)00016-5. doi: 10.1016/j.jaad.2020.12.058. Epub ahead of print. PMID: 33422626; PMCID: PMC7788316.

  *статията е под редакцията и превода на д-р Иван Богданов

  http://www.bg-pso.org/?page_id=1525&fbclid=IwAR3cmuZ575C_UCHR1tz4pd4oWSEzMtiJkW4dgFwFKAcMwE9MBg5ph75Q7mE