Лечение на псориазис

Лечение на псориазис

Псориазисът е хронично-рецидивиращо заболяване, която може да изисква лечение през целия живот. Въпреки че не съществува напълно ефективна терапия, която да излекува болестта завинаги, са налице методи за контрол на симптомите и подобряване качеството на живот на пациента.
Цели при лечението на псориазис:
1. Изчистване на кожата
2. Качество на живот на пациента, което не се нарушава от болестта
Лечение на съпътстващите заболявания – псориатичен артрит, сърдечно-съдовите заболявания и др.
3. Удовлетворение на пациента и придържане към избраното лечение-

Оценяване на степента на тежест на заболяването:

Определянето на степента на тежест на псориазиса помага на лекарите да оптимизират терапията на пациентите. Актуалната тежест на псориазиса определя избора на лечението. Ефективността на избрания метод се оценява обективно чрез съответни скали.

В Програмата за европейски консенсус (ECP), съставена от 19 европейски дерматолози, специалисти в лечението на псориазис, са разработени следните дефиниции за лек и умерен до тежък псориазис.

Лекият псориазис на плаки се дефинира като:

до 10 % – засегната телесна повърхност (Body Surface Area, BSA). Телесна повърхност от 1% (BSA=1) е приблизително равностойна на отворена ръка от китката до върха на пръстите.

до 10 (ама тук каква е мерната единица)  – оценка на площ на псориазиса и индекс на тежест (Psoriasis Area Severity Index, PASI). PASI комбинира степента на тежест на симптомите (средната степен на зачервяване, дебелина и залющване на лезиите) и площта на засегната част от тялото (глава, ръце, торс и крака) в един резултат, вариращ от 0 до 72.3.

до 10 -дерматологичен индекс за качеството на живот (Dermatological Quality of Life Index, DLQI) – измерване на качеството на живот. DLQI се оценява чрез десет въпроса, обхващащи: симптоми и усещания, ежедневни дейности, свободно време, работа и училище, лични взаимоотношения и грижи по лечението на псориазиса.

Умереният до тежък плаков псориазис се дефинира като:

Над 10 BSA и/или PASI повече от 10, и DLQI повече от 10.3

Как се оценява ефективността на лечението Ви ?

Трябва да се постигне  PASI 50 /PASI 75/PASI 90

PASI 50 – 50% намаление на първоначалната стойност на  индекса на тежесттна на псориазис

PASI 70 – 70% намаление на първоначалната стойност на  индекса на тежесттна на псориазис

PASI 90 –  90% намаление на първоначалната стойност на  индекса на тежесттна на псориазис

Етапи на лечението спрямо тежестта на заболяването:
Етап 1 – Първите 4-6 месеца от лечението.
Етап 2 – След началния период (етап 1) лечението може да продължи, ако понижението на степента на тежест на симптомите, оценено според PASI, е най-малко 75% от изходното ниво.
Ако степента на тежест се подобри с PASI между 50 и 75% и се наблюдава:
• Намаляване на сърбежа и изгарянето на кожата
• Намаляване на времето, отделяно за лечение
• Избягване на остри странични ефекти
• По-малко посещения при лекар,

Лечението трябва да бъде променено, ако качеството на живот, измерено по DLQI, е повече от 5, но трябва да бъде продължено, ако DLQI е 5 или по-малко.

Ако подобрението на степента на тежест на симптомите е по-малко от
50 %, режимът на лечение трябва да бъде променен.

Класически медикаменти за прием през устата при умерен до тежък псориазис
1. Медикаменти, които повлияват имунната система :
цитостатици (Метотрексат, Циклоспорин)
Действат посредством намаляване на темпа на клетъчното делене. Страничен ефект е повишаването на податливостта на организма към инфекции поради блокиране на имунната система, което намалява естествените защитни механизми на тялото Ви.
При приема на цитостатици трябва да имате предвид, че:
При това лечение ще трябва редовно да посещавате лекуващия Ви лекар за контролни прегледи. Те ще включват изследване на кръв и урина.
Много важно е жените в детеродна възраст да използват ефективни средства за предпазване от забременяване докато приемат цитостатици. Задължително уведомете лекаря си, ако планирате забременяване.
2. Ретиноиди ( Ацитретин)
Ретиноидите са производни на витамин А. Те влияят върху развитието на клетките от епидермиса (повърхностния кожен слой) могат да намалят възпалението – отоците и зачервяването.
Много е важно жените в детеродна възраст да използват ефективни средства за контрацепция докато взимат ретиноиди и най-малко 1 година след това, поради съществен риск от уреждане на плода! Не Препоръчва се въздържане от забременяване 2 години след прекъсване на терапията.
Ретиноидите правят кожата чувствителна към светлина или фоточувствителна, на езика на специалистите.

Локални терапии:
Около 70% до 80% от пациентите с лек до умерен псориазис могат да бъдат лекувани адекватно с помощта на локални терапии. Пълно изчистване на лезиите обикновено не е възможно. При прекомерната употреба на локални терапии се повишава рискът от нежелани реакции. Локалните средства могат да се прилагат последователно или в комбинация помежду си.

Светлинна терапия (Фототерапия)
Фототерапията включва излагане на кожата на ултравиолетова (UV) светлина и често се използва за лечение на пациенти с псориазис на плаки. Фототерапията е ефикасна и обикновено с малко странични ефекти.

Системни терапии
При неповлияване от локална терапия се преминава към системна. Тя включва прием на медикаменти през устата, по кръвен път или чрез мускулно или подкожно инжектиране. Системните средства се делят на класически и билологични. Класическите включват метотрексат, ацитретин и циклоспорин А. Приемат се през устата (метотрексат може да се прилага и мускулно) ежедневно за ацитретин и циклоспорин А и веднъж в седмицата за метотрексат. При противопоказания за прилагане на класическите средства или неповлияване от тях се преминава на биологични средства (продукти).

Биологични средства
Преди повече от век медицинската наука установи, че протеините, които човешкият организъм произвежда, са жизненоважни за поддържането на здравето ни. Новите технологии дават възможност за създаването на лекарства, които или сами използват, или „впрягат“ силата на тези протеини за лечение на сериозни заболявания. Биологичните лекарства вече се използват от милиони пациенти по целия свят за лечение на тежки хронични заболявания като рак, ревматоиден артрит, псориазис, болест на Крон и множествена склероза.

• Ако имате умерено тежък до тежък псориазис, лекарят може да ви предпише биологично средство, ако другите лекарства не работят, имат странични ефекти или не могат да бъдат използвани поради други заболявания, които евентуално имате.
• Биологичните средства се приемат под формата на инжекция или венозно вливане.
• Биологичните средства са големи, сложни молекули, обикновено протеини, отгледани в живи клетки. Те се създават в строго контролирани условия, по изключително сложна технология.
• Производствената технология на биологичните средства съдържа включва пет
пъти повече тестове за качество, отколкото технологията за производството на конвенционални медикаменти.
• Биологичните медикаменти са средства, които работят директно върху специфични клетки или вещества във Вашата имунна система, които влияят върху псориазиса.
• В България НЗОК поема лечението на псориазис със следните биологични продукти: адалимумаб, етанерцепт, инфликсимаб и устекинумаб. Единствено адалимумаб е регистриран за лечение на деца с псориазис на възраст между 4 и 18 години.
• Повече за биологичните средства
• Биологичните средства са протеини, извлечение от животински тъкани (включително и от хора) или получени с помощта на рекомбинантна ДНК технология. За лечение на псориазиса биологичните средства са специално създадени като имуномодулиращи агенти, чието действие се изразява в блокиране на действието на специфични имунни клетки или на химически посредници.