Нови указания за скрининг на децата с псориазис

Нови указания за скрининг на децата с псориазис

Децата с псориазис са с повишен риск за съпътстващи заболявания и поведенчески нарушения, аналогично на възрастните, според първия консенсусен документ с препоръки за скрининг относно придружаваща патология при тази популация пациенти, който беше публикуван в JAMA Dermatology (1).

Псориазисът е възпалително кожно заболяване, засягащо и други органи и системи. При възрастните с псориазис и с данни за съдово възпаление има повишена честота на миокарден инфаркт и на инсулт.

Псориатичен артрит, чернодробни заболявания, затлъстяване, депресия и тревожност също са асоциирани с псориазис. Имайки предвид, че децата и подрастващите с псориазис са с повишен риск за тези заболявания, трябва да се опитаме до сведем до минимум тяхното развитие.

Въпреки че статистическите данни показват, че първата изява на псориазиса е още в детството при почти една трета от случаите, до настоящия момент липсват препоръки за скрининг на децата с това заболяване за коморбидни състояния. Има, обаче, указания за скрининг при възрастните, разработени от Националната фондация по псориазис и други организации в САЩ.

Новите педиатрични указания са разработени от Дружеството по научни изследвания в областта на псориазиса (Pediatric Dermatology Research Alliance – PeDRA) – консорциум от изследователи в областта на детската дерматология и от Националната фондация по псориазис (National Psoriasis Foundation – NPF).

Екипът от автори включва експерти в областта на псориазиса при деца и възрастни, на епидемиологията и на релевантни педиатрични субспециалности, асоциирани със съпътстващите заболявания – кардиология, ендокринология, гастроентерология и ревматология.

Консенсусният документ включва препоръки за поведение при случаите с наднормено тегло и затлъстяване, захарен диабет тип 2, дислипидемия, артериална хипертония, неалкохолна чернодробна стеатоза, гастроинтестинални заболявания, артрит, увеит, разстройства на настроението и злоупотреба със субстанции, както и мерки за подобряване на качеството на живот*.

Затлъстяване

Препоръчва се провеждането на скрининг за наднормено тегло и затлъстяване от 2-годишна възраст и при установяване на такива – консултиране на пациентите или насочването им към съответните специалисти.

Все още не е уточнено дали наднорменото тегло увеличава риска за псориазис или влошава заболяването при децата, но данните от клинични проучвания показват, че при децата с псориазис е по-голяма вероятността да бъдат с наднормено тегло, затлъстяване и поликистозен овариален синдром.

Смята се, че прекомерната мастна тъкан е свързана с проинфламаторно състояние, включващо повишена експресия на цитокини, което би могло да предразположи някои хора към развитието на псориазис.

Захарен диабет тип 2 (ЗДТ2)

Препоръчва се провеждането на скрининг за ЗДТ2 на всеки три години, започвайки от 10-годишна възраст или с началото на пубертета при деца с псориазис и с два или повече рискови фактори за ЗДТ2 като индекс на телесна маса (BMI) >/=85-ия персентил или фамилна анамнеза за метаболитното заболяване.

Дислипидемия

В указанията се препоръчва универсален скрининг на липидите при всички пациенти на възраст 9-11 и 17-21 години. Налице е информация за ранни метаболитни и липидни нарушения при децата, а данните от проведени с участието на възрастни проучвания сочат наличието на асоциация между псориазиса и дислипидемията.

Тъй като, обаче, разполагаме с ограничена информация, не е оправдано провеждането на скрининг отвъд общите препоръки за всички деца, освен ако педиатричните пациенти с псориазис нямат и други сърдечносъдови рискови фактори.

Хипертония

Скрининг за повишено артериално налягане трябва на започне на 3-годишна възраст. Проведени при възрастните проучвания показват наличието на асоциация между псориазиса и хипертонията, а резултатите от ретроспективно изследване доказаха такава връзка и при децата.

Неалкохолна чернодробна стеатоза

При деца със затлъстяване и допълнителни рискови фактори (централно затлъстяване, инсулинова резистентност, предиабет или ЗДТ2, дислипидемия, oбструктивна сънна апнея или фамилна анамнеза за неалкохолна чернодробна мастна болест) се препоръчва скрининг чрез измерване на трансаминази на възраст от 9 до 11 години.

Скрининг преди 9-годишна възраст може да се обсъди при случаи със тежка степен на затлъстяване, фамилна анамнеза или хипопитуитаризъм.

Артрит

При децата с псориазис трябва да се провежда скрининг за развитието на артрит чрез насочена анамнеза на оплакванията и физикален преглед. При 80% от децата с псориатичен артрит ставното заболяване се развива 2 до 3 години преди изявата на дерматологичните изменения, докато при възрастните пациенти обикновено най-напред се проявяват кожните симптоми.

При случаите с псориатричен артрит се препоръчва скрининг за увеит.

Разстройства на настроението и злоупотреба със субстанции

Препоръчва се провеждане на скриниг за депресия и тревожност, независимо от възрастта, както и скрининг за злоупотреба със субстанции от 11-годишна възраст нататък.

Изследователите са установили, че при децата с псориазис рискът за развитие на депресия и/или тревожност е с 25-30% по-висок, отколкото при тези без дерматологичното заболяване. Данните от проучвания при възрастни сочат и връзка между псориазиса и злоупотребата с алкохол.

Качество на живота

Психосоциалните ефекти на псориазиса могат да бъдат силно изразени и да повлияват в голяма степен качеството на живота. Лекарите трябва да разпитват пациентите и семействата им за ефектите на псориазиса, като също така биха могли да използват и средства за скрининг на качеството на живота, като например Children’s Dermatology Life Quality Index**

Взимане на терапевтични решения

Авторите отбелязват, че дерматолозите и другите специалисти, които започват системна терапия при пациентите с псориазис, трябва да взимат предвид всички съпътстващи заболявания, тъй като те биха могли да окажат влияние върху поносимостта към медикаментите и върху появата на нежелани ефекти.

Важно е самите пациенти и семействата им да получат подробна информация, така че да са готови да съдействат на медицинските специалисти, което би оптимизирало терапията и би свело до минимум отражението на псориазиса върху живота на детето. (ЗВ)

* Изследователите са използвали информация от базата данни PubMed от периода януари 1999 – декември 2015, като в крайна сметка са включили 26 проучвания с участието на деца и възрастни.

** http://sites.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/childrens-dermatology-life-quality-index-cdlqi

За повече информация по темата, посетете сайта на Списание МД – www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Osier E. et al. Pediatric psoriasis comorbidity screening guidelines. JAMA Dermatol 2017; 153(7):698-704 https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2627297

http://medicalnews.bg/2018/10/05/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bf/