ПАЦИЕНТИ ПИТАТ: ЛЕКАРИ ИЛИ ЧИНОВНИЦИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛЕЧЕНИЕТО НИ?

ПАЦИЕНТИ ПИТАТ: ЛЕКАРИ ИЛИ ЧИНОВНИЦИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛЕЧЕНИЕТО НИ?

Пациентски организации разпространиха становища, в които изразяват остро несъгласие с намерението на здравната каса да финансира лечението на ревматологични заболявания и псориазис с биологични лекарства, които са с най-ниска цена сред всички заплащани от фонда за терапия при болните с тези диагнози.

Повод за реакцията на Асоциацията на хората с псориазис и псориатични усложнения, на Българския алианс за дерматологични и ревмотологични заболявания, Организацията на пациентите с ревматологични  заболявания и Българското сдружение на пациентите с болестта на Бехтерев са публикуваните в сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) променени критерии за назначаване и финансиране на биологично лечение. С тях се въвежда изискване на пациента да се изписва лекарствен продукт, който е с най-голяма разходоефективност за касата. Според Асоциацията на хората с псориазис и псориатични усложнения и Българския алианс на дерматологични и ревматологични заболявания правилото за разходоефективност всъщност ще доведе до това касата да покрива избирателно само онези терапии, които са най-изгодни за нея.

„Новите критерии са откровено желание за спиране достъпа до качествено лечение на пациентите с тежък псориазис и псориатичен артирт“, заявяват от пациентските организации. Те са категорични, че вече не лекуващите лекари-специалисти ще преценяват кое е най-доброто за пациента, а чиновници в здравната каса.

„Чрез тези критерии НЗОК отнема правото на българските дерматолози качествено да лекуват своите пациенти и нарушава конституционните права на българските граждани с хронични заболявания. Въпреки желанието ни за диалог с ръководството на НЗОК, такъв очевидно няма. През юни и юли 2018 г. бяха проведени няколко срещи, на които бяха обсъдени критериите за лечение на тежък псориазис и псориатичен артрит. Беше коментирано и това, че в България биологична терапия се отпуска при PASI – 20, а по всички критерии в Европа, се изписва при PASI – 10. Вместо облекчаване на критериите, виждаме утежняване и невъзможност за качествено лечение. Асоциация на хората с псориазис и Българският алианс на дерматологични и ревматологични заболявания“ изразяваме възмущение от новите критерии и смятаме това за откровено желание за спиране достъпа до качествено лечение на пациентите с тежък псориазис и псориатичен артирт“, се казва в становището на двете пациентски организации.

Според техни изчисления, ако касата покрива най-евтините терапии, пациентите с псориазис ще трябва да доплащат между 3000 и 9000 лв. (ако пациентът е с телесно тегло между 80 и100 кг), до 20 000 лв. (ако пациентът е с тегло над 100 кг), с псориатичен артрит – между 2000 и 5000 (при пациенти под 100 кг), и до 22 000 лв. (ако пациентът е с тегло над 100 кг), а тези с болест на Крон и улцерозен колит – между 1000 и 5500 лв. За хората с ревматоиден артрит доплащането може да е между 1 000 и 000 лв., а с ювенилен артрит – до 3500 лв.

Сходна по съдържание е и декларацията на Асоциацията на пациентите с ревмотологични заболявания и Българското сдружение на пациенти с болестта на Бехтерев.

„Днес в България живеят повече от 100 хил. души, страдащи от ревматични заболявания. Достъпът до безопасно, ефективно и лесно достъпно лечение е от първостепенно значение за тях. В последните години създаването и представянето на биологичните средства повлия в значителна степен лечението на някои заболявания и даде възможност на много хора с ревматични и мускулно-скелетни заболявания да се радват на по-добро качество на живот. Патентите на много от оригиналните биологични медикаменти са изтекли, което дава възможността за създаване на много сходни версии на оригиналните биологични лекарства, наречени биоподобни.

С навлизането на биоподобните медикаменти се създават притеснения и въпроси в пациентите за тяхната безопасност и ефикасност. България е една от страните, които в момента дават възможност на хората с ревматични заболявания за лечение с оригинални и биоподобни лекарства. Изградената система от НЗОК, чрез протоколи издавани от Експертни лекарски комисии (ЕЛК) дава възможност хората да получат най-добрата лекарска помощ, чрез спазване на всички препоръки от EULAR (European league against rheumatism). Въвеждане на финансови критерии при избора на лекарите за лечение на хора с ревматични заболявания би ограничило възможностите за прилагане на най-ефективно и безопасно лечение„, се казва в документа.

Пациентите припомнят, че решенията за предписване на биоподобни медикаменти трябва да се приемат на базата на медицински, а не на финансови съображения, каквато е и позицията на EULAR, приета през  2015 г.

Очаква се новите правила да влязат в сила от 15 октомври.

Невена ПОПОВА

https://www.redmedia.bg/statii/patsienti-pitat-lekari-ili-chinovnitsi-shte-opredelyat-lechenieto-ni-5440