ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАР

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАР

КАК ДА КОНТРОЛИРАТЕ ПСОРИАЗИСА?!

Освен лечението, предписано от Вашия лекар, съществуват много начини
сами да облекчите симптомите си:

PSO00341_Abbvie_PsO_Discussion_Guide_Digital_BG_3A