Псориазис и Безплодие

Псориазис и Безплодие

Псориазисът се класифицира като имунно-медиирано възпалително заболяване (IMID). То е от групата на мултифакторните заболявания, характеризиращи се с общи молекулярни пътища, водещи до хронично възпаление, което може да причини увреждане на органи, повишена заболеваемост и/или смъртност. Тези пациенти са с по-висок риск от развитие на съпътстващи заболявания като сърдечно-съдови заболявания, метаболитен синдром, диабет и неалкохолни мастни чернодробни заболявания.

Влияние върху фертилността

Различни проучвания показват, че IMID могат също да повлияят фертилността. Данните, получени от проучванията, показват по-ниска способност за забременяване и раждане на дете, необходимост от по-дълъг времеви период за постигане на бременност при жени, засегнати от ревматоиден артрит (RA). Възпалителните заболявания на червата (IBD) също могат да имат негативен ефект върху възможността за забременяване при жената, особено по време на епизоди на обостряне на заболяването, чрез възпаление във фалопиевите тръби и яйчниците.

Други причини за намаляване на репродуктивната функция

Репродуктивната функция може да бъде компроментирана от намалено либидо, свързано с активното заболяване и/или диспареуния, свързана с перианална симптоматика. При засягане на гениталиите има значителни психосексуални последици. Мускулно-скелетната болка при псориатичен артрит може да бъде друга причина за намалена честота на полови контакти.

Освен това при пациентите с псориатичен артрит мускулно-скелетната болка може да бъде друга причина за намалена честота на половия акт. Възможността за забременяване намалява вследствие от някои нездравословни поведения и/или съпътстващи заболявания, които са по-разпространени при жените с псориазис.

Проучванията установяват, че при жените пушачи е налице значително по-висок риск от безплодие (OR=1,60; 95% CI: 1,34-1,91), в сравнение с непушачи. Намаляване на плодовитостта сред групата на жените пушачи се дължи на намалена функция на яйчниците и намален яйчников резерв.

Проблем ли е затлъстяването?

Известно е, че затлъстяването, което често съпъства пациентите с псориазис, е свързано и с мъжкото и с женското безплодие. Установено е, че при жени с BMI над 30, по-често се срещат случаи с пренасяне на бременност в сравнение с жените, които имат BMI между 20 и 25. Проучвания установяват, че процентът на спонтанни аборти при жени с нормален BMI, е значително по-нисък в сравнение с жени със затлъстяване (OR=1,31).

Епидимиологични проучвания установяват, че синдромът на поликистозните яйчници (PCOS) е често срещано състояние при жени с псориазис, засягащо почти половината от тези пациенти. PCOS е състояние, което е свързано с нередовен менструален цикъл, безплодие, но също и с няколко акушерски усложнения. Връзката на PCOS и псориазис може да намали възможността за забременяване и благоприятен изход от бременността. Според някои автори, причината е в следствие хроничното възпаление, което повлиява баланса на половите хормони.

Ситуацията при мъжете

Проучвания показват, че при мъже с псориазис се установяват по-ниски серумни нива на тестостерон и по-високи нива на естрадиол, в сравнение с контролната група. Други автори съобщават за значителна обратна корелация между серумното ниво на естрадиола при мъжете и тежеста на псориатичното заболяване. Промяната в хормоналния профил може да бъде обяснена с промяна на ароматазната активност, ключов ензим за превръщането на андрогените в естрогени. Възпалителната среда може да индуцира трансформацията на андрогените към естрогени, в следствие на покачване нивата на провъзпалителните цитокини, които стимулират късна ароматазна активност. Нещо повече, възпалителните процеси могат да провокират първичен и вторичен хипогонадизъм.

Влияние върху яйчниковия резерв при жените

Установени са също промени и в половите хормони при жени с псориазис, които определят намаляването на яйчниковия резерв. Все повече проучвания съобщават за намалени нива на анти-мюлеровия хормон (AMH) и броя антрални фоликули при пациенти с RA, както и при други IMID, като системен лупус еритематозус, артрит на Такаясу и болест на Бехчет. Тези данни подкрепят твърдението, че при пациенти с IMIDs възможността за забременяване е намалена в резултат на промяна във функцията на яйчниците.

В заключение, представените резултати от проучвания показват увеличаване риска от безплодие при пациентите с псориазис. Липсата на контрол и адекватно лечение на псориазиса може да намали шанса за бременност и раждане при жените в репродуктивна възраст.

Коментар от д-р Явор Владимиров, мед. директор на Инвитро клиника „София“